Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE

Suomen henkilötietolaki (523/1999),
10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

REKISTERIN NIMI

Voimistu verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Miia Laine
Voimistu
Y-tunnus: 3271536-9
info@voimistu.fi

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Voimistu verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Voimistuverkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Käyttäjälle tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että Palvelu lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja/tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

REKISTERIIN LIITTYVÄT SIVUSTOT

https://voimistu.fi/

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot

– Yhteystiedot

– Käyttötiedot

– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Voimistu omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinoinin tarkoituksiin.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tiedottamisessa yksityisasiakkaille voidaan käyttää uutiskirjepalvelua (esim. Mailpoet), jonka palvelin voi sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

 

Henkilötietoja luovutetaan kuitenkin tarvittaville yhteistyökumppaneille esim. tilitoimistolle. Katso lisää otsikon “salassapito” alta.

SALASSAPITO

Palvelu on tehnyt yhteistyökumppaneiden kanssa salassapitosopimuksen, joka takaa henkilötietojen suojauksen. Näitä tahoja ovat esimerkiksi tilitoimisto.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLIEN VERKKOSIVUILLE

E-kirjat, verkkovalmennukset, maksuttomat oppaat, muut materiaalit sekä sähköpostit voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole Palvelun hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos Käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse. Osa linkeistä voi olla ns. affiliate-linkkejä, joiden kautta Palvelu saa myyntipriovisioita.

EVÄSTEET

Voimistu sivusto hyödyntää evästeitä. Kun käyttäjä jatkaa sivuston käyttöä, hän hyväksyy evästeiden käyttämisen. Evästeitä käytetään palvelun kehittämiseen, tilastointiin, analysointiin sekä muihin markkinointia edistäviin toimenpiteisiin.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen, jonka saa lähettämällä pyynnön sähköpostiin info@voimistu.fi